Team

Felix Heisel

Director CCL
Asst. Prof. Cornell AAP
Architecture

Caroline O’Donnell

Assoc. Prof. Cornell AAP
Architecture

Marta H. Wisniewska

Visiting Critic Cornell AAP
Architecture, Planning

Dillon Pranger

Visiting Critic Cornell AAP
Architecture

Peter van Assche

Lector Amsterdam Academy of Architecture
Principal bureau SLA
Architecture, Mathematics

Cameron Nelson

M.S. MDC Cornell AAP
Architecture, Mathematics

Vesela Petrova

M.S. AAD Cornell AAP
Architecture

Joseph McGranahan

B.Arch Cornell AAP
Architecture

Damun Jawanrudi

M.Arch Cornell AAP
Architecture

Austin Couch

B.Arch Cornell AAP
Architecture